ผู้ช่วยค้นหากริยาปัจจุบัน คำสั่ง อาการนาม
ผู้ช่วยค้นหากริยา มุดอริอฺ อัมรฺ มัสดัร อิสมุฟาอิล และอิสมุมัฟอูล
{ثلاثي مجرد ومزيد}

โปรดกริยารูปอดีต(มาดี)  
key
Arabic Keyboard