แบ่งมรดกตามหลักอิสลาม
โปรแกรมคำนวนมรดกตามหลักการอิสลาม
เลือกทายาท
ทายาท

จำนวน
 

จำนวนเงิน
    - ศึกษา 40 สภาพของชาวฟัรดูในการแบ่งมรดก

* หมายเหตุ
    - ใช้โปรแกรมเพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้น หากต้องการแบ่งมรดกจริงๆ กรุณาติดต่อผู้รู้โดยตรง
    - เรื่องของย่าทวดยายทวด หากมีเพียงคนเดียว หรือกลุ่มเดียวระบบยังไม่พบปัญหา แต่หากมีหลายกลุ่มยังคงมีปัญหาอยู่
    - หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ daasee@live.com