40 สภาพของชาวฟัรดู ในการแบ่งมรดก

 
1สามีมี 2 สภาพ
 
2ภรรยามี 2 สภาพ
 
3ลูกสาวมี 3 สภาพ
 
4หลานสาว (ลูกสาวของลูกชาย)มี 6 สภาพ
 
5พี่สาว หรือน้องสาว จากพ่อแม่เดียวกันมี 5 สภาพ
 
6พี่สาว หรือน้องสาว จากพ่อเดียวกัน แต่คนละแม่มี 7 สภาพ
 
7พี่น้อง ชายหรือหญิง จากแม่เดียวกัน คนละพ่อมี 3 สภาพ
 
8พ่อมี 3 สภาพ
 
9แม่มี 3 สภาพ
 
11ปู่มี 4 สภาพ
 
12ย่า หรือยายมี 2 สภาพ