แขนงต่างๆของอีมาน

แขนงต่างๆของอีมาน


«الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، شُعْبَةً، أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»

อีมานมีหกสิบกว่า หรือเจ็ดสิบกว่าแขนง ที่ดีเลิศที่สุดคือ ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ที่ต่ำสุดคือ การขจัดอันตรายออกไปจากทางสัญจร และความละอายก็เป็นแขนงหนึ่งของอีมาน
รายงานบุคอรียฺในหนังสืออัลมุฟรอด

         อีมาน ทางด้านภาษาหมายถึง ความเชื่อ การศรัทธา
         ในด้านวิชาการ อิมาน ครอบคลุมทั้งกายวาจาและใจ ความหมายของอีมาน คือ การศรัทธาด้วยหัวใจ การกล่าวด้วยลิ้น การปฏิบัติด้วยร่างกาย อีมานเพิ่มขึ้นด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮฺ และลดลงด้วยการฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์
         อีมานที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วยเจ็ดสิบกว่าแขนงรวมกัน ยิ่งทำมากเท่าไหร่ อีมานก็ยิ่งมีมากเท่านั้น ยิ่งทำน้อยลงเท่าไหร่ อีมานก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น เราจึงสมควรตรวจสอบตัวเองเป็นประจำ และพยายามเพิ่มอะมัลของเราให้มากขึ้น หรืออย่างน้อยก็ไม่ให้ลดน้อยลง
 
แขนงต่างๆ ของอีมาน ที่รวบรวมโดยอิหม่ามบัยฮะกียฺ ในหนังสือ ชุอะบุลอีมาน

الإيمان بالله

1 - ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ

الإيمان بالرسل

2 - ศรัทธาต่อบรรดารอซูล

الإيمان بالملائكة

3 - ศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ

الإيمان بالقرآن وجميع الكتب المنزلة قبله

4 - ศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ที่ถูกประทานก่อนหน้าทั้งหมด

الإيمان بأن القدر خيره وشره من الله تعالى

5 - ศรัทธาต่อกฎสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ ทั้งที่ดี และไม่ดีนั้นจากพระประสงค์ของพระองค์

الإيمان باليوم الآخر

6 - ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์

الإيمان بالبعث بعد الموت

7 - เชื่อเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังการตาย

الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف

8 - เชื่อเรื่องการต้อนผู้คนหลังจากที่ฟี้นจากความตายไปสู่ทุ่งมะฮฺชัร

الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة ودار الكافرين ومأواهم النار

9 - เชื่อว่าบ้านและที่พำนักของผู้ศรัทธาคือสวรรค์ และเชื่อว่าบ้านและที่พำนักของผู้ปฏิเสธคือนรก

الإيمان بوجوب محبة الله تعالى

10 - เชื่อว่าการรักอัลลอฮฺนั้นเป็นวายิบ

الإيمان بوجوب الخوف من الله تعالى

11 - เชื่อว่าการกลัวอัลลอฮฺนั้นเป็นวายิบ

الإيمان بوجوب الرجاء من الله

12 - เชื่อว่าการหวัง(การพอพระทัย และรางวัลตอบแทน)จากอัลลอฮฺนั้นเป็นวายิบ

التوكل على الله

13 - มอบหมายต่ออัลลอฮฺ

الإيمان بوجوب محبة النبي

14 - เชื่อว่าการรักนบีเป็นวายิบ

الإيمان بوجوب تعظيم النبي وتوقيره

15 - เชื่อว่าการยกย่องและเชิดชูนบีเป็นวายิบ

شح المرء بدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر

16 - เหนียวแน่นในเรื่องศาสนาจนกระทั้งให้ถูกโยนในกองไฟก็จะไม่เป็นผู้ปฏิเสธ

طلب العلم

17 - แสวงหาความรู้

نشر العلم وألا يمنعه

18 - เผยแพร่ความรู้ และไม่ขัดขวางการเผยแพร่

تعظيم القرآن المجيد بتعلمه وتعليمه

19 - เชิดชูอัลกุรอานด้วยการศึกษาและนำมาสอน

الطهارات

20 - รักษาความสะอาด

الصلوات الخمس

21 - ละหมาดห้าเวลา

الزكاة

22 - จ่ายซะกาต

الصيام

23 - ถือศีลอด

الاعتكاف

24 - เอียะอฺติกาฟ

الحج

25 - ทำฮัจย์

الجهاد

26 - ญีฮาด

المرابطة في سبيل الله

27 - ผูกพันกับเรื่องราวในหนทางของอัลลอฮฺ

الثبات للعدو وترك الفرار من الزجف

28 - ยืนหยัดต่อสู้กับข้าศึก และไม่หนีทัพ

أداء الخمس من المغنم

29 - จ่ายหนึ่งในห้าของทรัพย์เฉลย

العتق بوجه التقرب إلى الله

30 - ปล่อยทาสเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ

الكفارات الواجبات بالجنايات

31 - ชดเชยกัฟฟาเราะฮฺเมื่อการกระทำผิด

الإيفاء بالعقود

32 - ทำตามสัญญาอย่างครบถ้วน

تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها

33 - นับความโปรดปรานของอัลลอฮฺ และขอบคุณพระองค์

حفظ اللسان

34 - รักษาวาจา

الأمانات وما يجب فيها من أدائها إلى أهلها

35 - มีความรับผิดชอบ และคืนสิทธิ์แก่เจ้าของสิทธิ์

تحريم قتل النفوس والجنايات عليها

36 - ถือการคร่าชีวิต และทำผิดต่อชีวิตเป็นเรื่องต้องห้าม

تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف

37 - ถือเรื่องการผิดเพศเป็นเรื่องต้องห้าม และรักษาเพศให้ถูกครรลอง

قبض اليد عن الأموال ( عن المال الحرام، الربا، مال اليتيم)

38 - ไม่รับทรัพย์สิน (ที่ต้องห้าม ดอกเบี้ย ทรัพย์สินของเด็กกำพร้า)

وجوب التورع في المطاعم والمشارب والاجتناب عما لا يحل منها

39 - เคร่งครัดในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ฮาลาล

تحريم الملابس والزي والأواني وما يكره منها

40 - ไม่สวมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือใช้ภาชนะที่ต้องห้าม หรือเป็นมักรูฮฺ

تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة

41 - ไม่เล่น หรือมัวเมากับสิ่งที่ขัดกับบัญญัติอิสลาม

الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل

42 - ใช้จ่ายแต่พอประมาณ และไม่หาเงินในทางที่ไม่ชอบ

ترك الغل والحسد ونحوهما

43 - ไม่ฉ้อฉน ไม่อิจฉา หรือที่คล้ายกัน

تحريم أعراض الناس وما يجب من ترك الوقيعة فيها

44 - ไม่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของผู้อื่น และละทิ้งสิ่งที่อาจนำไปสู่เรื่องราวดังกล่าว

إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء

45 - บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอะมัลเพื่ออัลลอฮฺ และละทิ้งการโอ้อวด

السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة

46 - ปิติยินดีกับความดี เศร้าใจกับเรื่องบาป

معالجة كل ذنب بالتوبة

47 - เยียวยาบาปต่างๆด้วยการเตาบะฮฺ

القرابين : وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة

48 - ทำกุรบาน รวมทั้ง ฮัดยฺ และอะกีเกาะฮฺ

طاعة أولي الأمر

49 - เชื่อฟังผู้นำ

التمسك بما عليه الجماعة

50 - ยืดปฏิบัติในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ร่วมกันปฏิบัติ

الحكم بين الناس بالعدل

51 - ตัดสินข้อพิพาทระหว่างผู้คนด้วยความเป็นธรรม

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

52 - กำชับใช้ในความดี ห้ามปรามในความชั่ว

التعاون على البر والتقوى

53 - ช่วยเหลือกันให้ทำความดี และให้มีความยำเกรง

الحياء

54 - มีความละอาย

بر الوالدين

55 - กตัญญูต่อบุพการี

صلة الأرحام

56 - เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ

حسن الخلق

57 - มีจริยวัตรที่งดงาม

الإحسان إلى المماليك(المملوك الخادم)

58 - ปฏิบัติดีต่อทาส และผู้รับใช้

حق السادة على المماليك

59 - สิทธิที่บ่าวต้องทำให้เจ้านาย

حقوق الأولاد والأهلين

60 - ให้สิทธิแก่ลูกหลาน และครอบครัว

مقاربة أهل الدين ومودتهم وإفشاء السلام بينهم

61 - ทำตัวใกล้ชิดกับพี่น้องร่วมศาสนา มอบความรัก และแพร่การให้สลามระหว่างพวกเขา

رد السلام

62 - ตอบสลาม

عيادة المريض

63 - เยี่ยมคนป่วย

الصلاة على من مات من أهل القبلة

64 - ละหมาดให้คนตายที่ร่วมกิบละฮฺเดียวกัน

تشميت العاطس

65 - ดุอาอฺตอบแก่คนจามเมื่อเขากล่าว อัลฮัมดุลิลลาฮฺ

مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم

66 - ทำตัวออกห่างและแข็งกร้าวกับผู้ปฏิเสธ กับพวกบ่อนทำลาย

إكرام الجار

67 - ให้เกียรติเพื่อนบ้าน

إكرام الضيف

68 - ให้เกียรติแขก

الستر على أصحاب القروف أي الذنوب

69 - ช่วยปิดบังความผิดของผู้อื่น (ไม่โพทนา)

الصبر على المصائب وعما تنزع النفس اليه من لذة وشهوة

70 - อดทนต่อสิ่งที่มาประสบ และสิ่งยั่วยุที่ทำให้อารมณ์และความอยากคล้อยตาม

الزهد وقصر الأمل

71 - สมถะ มักน้อย

الغيرة وترك المذاء (المذاء أن يجمع الرجال والنساء ثم يخليها يماذي بعضهم بعضا، فدخل في جملة ذلك إن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم)

72 - รู้จักหึงหวงคนในครอบครัว ไม่ปล่อยให้ปะปน หรืออยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้าม ให้เป็นเหตุของการเกิดความใคร่

الإعراض عن اللغو

73 - ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องไร้สาระ

الجود والسخاء

74 - ใจบุญ และใจกว้าง

رحم الصغير وتوقير الكبير

75 - เมตตาผู้น้อย และให้เกียรติผู้ใหญ่

إصلاح ذات البين (إصلاح بين الناس)

76 - ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างผู้คน

أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق

77 - ปรารถนาสิ่งดีๆต่อผู้อื่น และไม่อยากให้ผู้อื่นต้องประสบทุกข์ภัย ครอบคลุมถึงการช่วยขจัดสิ่งที่อาจก่ออันตรายออกไปจากถนนหนทาง