ค้นหาคำศัพท์อาหรับ-อังกฤษ

 
ค้นหาคำศัพท์อาหรับ-อังกฤษ จากหนังสือ อัลเมาริด
 
previous
next
ابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهوي

คำแรกของหน้า
ا
ائتمان
آب
ابتداع
ابتغى
أبد
إبراق
أبشم
إبقاء
ابنة
ابيضاض
اتأد
اتحادي
اتشح
اتفاقي
اتكاء
أثارة
أثر
أثم
إجادة
اجتث
اجتماعية
أجذر
آجرة
إجلاء
أجنة
إحاطة
احتباس
احتراس
احتشام
احتك
احتوى
أحداث
أحرق
أحصن
إحليل
أحيائي
اختان
اختزن
اختلاج
اختمر
آخذ
آخر
أخصب
أخلى
أخمر
أدار
أدب
إدراج
أدعج
أدمع
إذاعي
أذناب
أربة
أرتج
ارتشاء
ارتمى
أرجون
أرستقراطي
ارعوى
أرمش
أزاح
أزر
أزوج
إسالة
أستاذية
استباق
استبعاد
استجابة
استحب
استحكم
استخرج
استدعاء
استرحم
استسر
استصبى
استطلاعي
استعجب
استعمارية
استغوى
استقالة
استقصر
استل
استملح
استنزل
استهتار
استهيم
استولى
أسر
أسف
إسقمري
أسمى
إسهاب
أشاب
أشتات
اشتغال
إشراط
إشعال
أشن
إصبع
آصرة
أصعب
إصلاحي
آض
أضرار
إضلال
أطر
إطلال
اطمأن
إعادة
اعتباري
اعتذار
اعتطف
اعتمر
إعدادي
أعشاري
إعلاء
إعوال
اغتذاء
إغراء
أعلبية
أفاد
افتتاح
افتضاض
أفرح
أفسنتين
أفعل
أفنون
إقبال
أقتر
اقتصر
أقدم
إقصاء
إقلاق
أكبى
اكتنف
أكريل
أكلة
آلى
ألبسة
التحف
التفع
التهابي
التواءة
ألعبان
إلقاء
اللهم
ألوى
إما
إماهة
امتصاصية
أمثال
آمر
إمساكية
أمل
أمهق
أن
أناب
انبث
انبغت
أنتج
أنتراسيت
انتضى
انتفض
انتقه
أنثروبولوجيا
انجر
انحدار
انحط
انخرق
اندفع
انزجر
إنس
انسحق
إنشاءات
أنصت
انضمخ
إنعاش
انغاظ
انفتق
انفسخ
انفكاك
انقسم
انقلابي
انكسف
انهار
أنوق
أهتم
آهل
أوى
أوج
أورط
أوطاد
أوقيانوس
أولاء
أي
إيجابية
إيصالي
أيقن
إيوان
Searchclose
 word :   
key
Arabic Keyboard