พจนานุกรมอาหรับ-อาหรับ

พจนานุกรม อาหรับ-อาหรับ


معجم اللغة العربية المعاصرة
คำ
key
Arabic Keyboard
* กรอกสาม หรือสี่อักษรเดิม ไม่ต้องกรอกตัวเพิ่ม เช่น مدرسة ให้พิมพ์คำว่า درس ส่วนหุรูฟอิลละฮฺ (อะลิฟ วาว ยา) ให้ใส่เป็นตัวเดิมของมัน เช่นคำว่า قال ให้พิมพ์คำว่า قول