คำศัพท์หมวดพื้นฐาน ภาษาอาหรับ

คำศัพท์หมวดพื้นฐาน ภาษาอาหรับ

พยัญชนะภาษาอาหรับ ตัวเลข ตัวเลขลำดับที่
สรรพนาม สี เวลาและวัน
วันต่างในสัปดาห์ เดือน และฤดู ภูมิอากาศ
มาตราวัด อาหาร และเครื่องดื่ม ผักและผลไม้
ครอบครัว อวัยวะต่างๆในร่างกาย สัตว์ และสัตว์เลื้อยคลาน
นก และปลา ในเมือง และบ้าน เสื้อผ้า
ธรรมชาติ ดอกไม้ โรคภัยไข้เจ็บ
อาชีพ คุณศัพท์ ฮุรุฟ บุพบท
นามคำถาม อิชาเราะห์ เมาซูล ซ็อรฟ สำหรับเวลาและสถานที่ ทิศ
โรงเรียน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ